Zakończone zostały roboty związane z przekładkami sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej i instalacji sieci wodociągowej